projekty rolne

Kapitał na start dla najlepszych projektów agrotech

AgriTech Hub – pierwszy polski fundusz venture capital w pełni dedykowany branży agrotech – rozpoczyna poszukiwania innowacyjnych projektów związanych z sektorem rolno-spożywczym. Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść do 3 mln złotych. 

Jeśli prowadzisz badania lub posiadasz innowacyjny produkt czy unikalną technologię, która dotyczy branży agrotech – już dziś możesz spróbować zainteresować nim inwestorów AgriTech Hub.

Fundusz poszukuje najbardziej perspektywicznych projektów B+R w fazie Proof of Concept (PoC) i Proof of Principle (PoP) w obszarze całego łańcucha wartości dodanej w rolnictwie. Szczególnie interesujące dla AgriTech Hub są segmenty Smart Fields – rolnictwo precyzyjne oraz  Healthy Foods – zdrowa żywność z wykorzystaniem technologii ICT.

Innowatorzy i wynalazcy mogą zgłosić swój projekt, wypełniając formularz dostępny na stronie http://agritechhub.com/propose-a-project/.

Eksperci funduszu gwarantują odpowiedź na każde przesłane zgłoszenie

AgriTech Hub jest pomostem między światem nauki a biznesu, dlatego od początku swej działalności stawia na ścisłą współpracę ze środowiskiem naukowym. Jako jeden z dwóch funduszy venture capital w Polsce współpracuje, w zakresie ewaluacji i promocji projektów, z MIT Enterprise Forum Poland  – polskim oddziałem ogólnoświatowej sieci MIT Enterprise Forum (MITEF), zrzeszonej pod egidą Massachusetts Institute. Funduszem zarządza doświadczony zespół ekspertów, który dotychczas aktywnie działał przede wszystkim w obszarze nowych technologii i ICT, m.in. w funduszu venture capital – KnowledgeHub, który dedykowany jest innowacyjnym rozwiązaniom ICT i skupia w swoim portfelu 23 spółki.

Related Posts

Dodaj komentarz