nawozenie roslin

Rzepak ozimy jest podstawową rośliną oleistą uprawianą w Polsce, a zboża, zwłaszcza ozime, dominują w zasiewach w naszym kraju.  Warunkiem wysokich plonów tych roślin oraz ich dobrej jakości jest nawożenie. Należy pamiętać, by wczesną wiosną w odpowiednim momencie zastosować pierwszą dawkę azotu i inne nawozy, co w tym roku mogło nastąpić wcześniej, niż zazwyczaj. Jak zatem odpowiednio nawozić zboża i rzepak?   

Rzepak jest rośliną oleistą mającą duże znaczenie w całej Europie, a popyt na jego nasiona wzrasta z roku na rok. Ponadto ma dobroczynny wpływ na środowisko glebowe, a w płodozmianie, gdzie przeważają zboża, stanowi istotny element zapobiegający skutkom monokultury. Co ważne, rzepak jest dobrym przedplonem dla zbóż ozimych. Zbierany jest tuż przed zbożami, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie sprzętu oraz lepszą organizację prac żniwnych.

Nawożenie rzepaku

Rzepak jest rośliną wrażliwą na niedobór wody. Dlatego najlepiej go uprawiać w regionach o dużej wilgotności względnej powietrza, z rozłożonymi równomiernie opadami atmosferycznymi. Ważnym czynnikiem dla dobrego plonowania rzepaku jest dostarczenie roślinie odpowiedniej dawki azotu. Niedawno rząd zezwolił na aplikację nawozów azotowych już po 15 lutego, a nie, jak było to wcześniej, od 1 marca. Ważne, by azot zastosować tuż przed wznowieniem wegetacji wiosną lub bezpośrednio po jej rozpoczęciu. Wcześniej azot należy wysiać tylko tam, gdzie rzepak zasiano później, niż w optymalnym terminie. Jeżeli natomiast rzepak zasiano w optymalnym terminie, to azot powinno się zastosować nieco później, podczas ruszania wegetacji.

– Ze względu na długą jesień oraz ciepłą i bezśnieżną zimę, rośliny wręcz proszą się o dostarczenie im azotu i innych składników pokarmowych. Wczesną wiosną, oprócz azotu, idealnym nawozem dla rzepaku jest MI Rzepak firmy Agrami. Nawóz używany jest do dolistnego stosowania w uprawach rzepaku ozimego i innych roślin kapustowatych. Zawiera dużo boru, a siarka, magnez i molibden zwiększają efektywność nawożenia azotem. Pozostałe składniki występujące we właściwej proporcji korzystnie wpływają na wzrost i zdrowotność roślin. Firma Agrami oferuje również gamę nawozów zawierających pojedyncze mikroelementy, jak BorMI, MoMI. Sam mogę się pochwalić efektami stosowania odpowiednich nawozów, które widać choćby na moim rzepaku – gdy rozcinam jego szyjkę korzeniową, widać, że jest ona biała, bez śladów niedoboru składników, w tym boru zawartego w MI Rzepak i BorMI– mówi Marek Różniak, producent nawozów marki Agrami.

Nawożenie zbóż

W nawożeniu zbóż ozimych najważniejszy wpływ na plon ma pierwsza dawka azotu stosowana wiosną. Od niej zależy przede wszystkim liczba źdźbeł, a w konsekwencji obsada kłosów, która w największym stopniu wpływa na plon ziarna. Należy pamiętać, że zboża pobierają najwięcej azotu od fazy krzewienia do fazy dojrzałości mlecznej, ale nawozy azotowe są ruchliwe w glebie, dlatego należy dzielić azot na co najmniej dwie dawki i ich aplikację dostosować do faz krytycznego zapotrzebowania.

– Oprócz azotu warto dostarczyć roślinom zbożowym mikroskładników pokarmowych, jak miedź, żelazo, mangan czy cynk i molibden. Nawozem, który zawiera je wszystkie, jest MI Zboże firmy Agramiktóry jest dedykowany do dolistnego stosowania w zbożach ozimych i jarych. Usuwa ukryte i widoczne symptomy niedoboru składników pokarmowych roślin. Zawarte w tym nawozie siarka i molibden poprawiają wykorzystanie azotu i wpływają korzystnie na zawartość białka w ziarnie. Obecny w nawozie krzem dodatkowo wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność na wyleganie, choroby i stres abiotyczny. Pojedyncze mikroelementy można uzupełnić stosując MiedźMI czy ManganMI – dodaje Marek Różniak.

Related Posts

Dodaj komentarz